Access Bars

ACCESS BARS


Vad mer är möjligt ?Access Bars är en är en underbart avkopplande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen och som kan användas i så många syften.

Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller har haft om någonting. Det kan till exempel handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kroppen, sexualitet…


När dina Bars berörs hjälper det dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv. Du får tillgång till mer av dig själv, din kropp och livet. Vad mer är möjligt då?


KAN TEX ANVÄNDAS VID :

Stress - sömnproblem - tankar som snurrar - förebygga utbrändhet/vid utbrändhet - värk - ADHD - depression -om du fastnar i mönster/beteenden - spänningar mm.


OCH OM DU VILL HA:

Mer energi - mer kreativitet - mer glädje och lätthet - förändra beteende och tankesätt ..ditt liv- en gladare kropp - få nya synvinklar på situationer mm


Access Bars är en internationellt beprövad metod sedan mer än 20 år tillbaka och är ett fantastiskt komplement till fysisk behandling, träning, coaching och andra terapier.

Access Bars är utgångspunkten i Access Consciousness. Läs mer  på www.accessconsciousness.se


60 min 650:-

90 min 950 :-

Happybodies, Stockholm

Tel : 0704794456

E-mail: helenesvardstal@gmaial.com